OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
 1. Wstęp
Celem niniejszych Ogólnych warunków użytkowania (dalej zwanych „OWU”) jest określenie warunków udostępniania i użytkowania treści i usług witryny internetowej www.stimium.com (dalej zwanej „Witryną”) obowiązujących między spółką BIOCODEX SAS (dalej zwaną „BIOCODEX”) a internautą (dalej zwanym „Użytkownikiem”). Wejście do Witryny, przeglądanie jej treści oraz korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszych OWU bez zastrzeżeń. OWU mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez uprzedzenia, dlatego Użytkownik jest proszony o ich regularne sprawdzanie.
 1. Zastrzeżenia prawne
Wydawca
BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 GENTILLY Francja   contact[at]stimium.com +33 (0)1 41 24 30 00
Dyrektor ds. publikacji: Jean-Marie LEFEVRE, Dyrektor Generalny BIOCODEX jest spółką akcyjną uproszczoną z kapitałem zakładowym w kwocie 4 284 000 euro, zarejestrowaną we francuskim rejestrze handlowym pod numerem 562 064 600 R.C.S. CRETEIL, mającą siedzibę pod powyższym adresem pocztowym. Wewnątrzwspólnotowy nr VAT: FR35562064600. Adres siedziby BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 GENTILLY Francja Tel.: +33 (0)1 41 24 30 00  
 1. Cel Witryny i dostęp do usług
Celem Witryny jest prezentowanie i promocja suplementów diety marki STIMIUM®. Witryna jest dostępna z każdego miejsca i dla każdego Użytkownika mającego dostęp do Internetu. Wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania dostępu do Witryny (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, łącze internetowe itp.) ponosi Użytkownik. Witryna umożliwia Użytkownikowi dostęp do następujących usług:
 • ogólne informacje na temat produktów i sportowców będących ambasadorami marki,
 • informacje na temat nadchodzących wydarzeń,
 • lista sprzedawców detalicznych,
 • dostęp do sklepu internetowego,
 • zapis do newslettera (konieczność założenia konta klienta),
 • program poleceń (konieczność założenia konta klienta).
Użytkownik może założyć konto klienta. W tym celu musi dokonać uwierzytelnienia w Witrynie poprzez identyfikator i osobiste hasło dostępu. Należy jednakże mieć na uwadze, że do przeglądania Witryny i realizacji zamówień nie jest konieczne posiadanie konta klienta. BIOCODEX dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić odpowiedni dostęp do Witryny i jej usług. Niemniej jednak jest to obowiązek dołożenia wszelkich starań, a nie uzyskania rezultatu, dlatego Użytkownik nie będzie żądał jakiegokolwiek zadośćuczynienia ze strony BIOCODEX i jego dostawców w przypadku, gdyby Witryna była niedostępna w momencie, gdy Użytkownik chce uzyskać do niej dostęp. Dostęp do Witryny i usług w niej oferowanych może zostać przerwany, zawieszony, zmieniony w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ze względu na prace konserwacyjne lub z innych przyczyn. Użytkownik może skontaktować się z BIOCODEX drogą elektroniczną, korzystając z udostępnionego adresu e-mail: contact[at]stimium.com.  
 1. Odpowiedzialność
BIOCODEX dokłada starań, aby dostarczać zweryfikowanych informacji wysokiej jakości. Niemniej jednak nie ma pełnej gwarancji dotyczącej źródeł informacji. Przyjmowanie suplementu diety nie może stanowić zamiennika zróżnicowanej i zrównoważonej diety ani zdrowego trybu życia. Wszelkie informacje w Witrynie dotyczące dobrego samopoczucia mają charakter orientacyjny i ogólny. Informacje te nie obejmują wszystkich aspektów dobrego samopoczucia i odżywiania. Użytkownik korzysta z Witryny na własną odpowiedzialność. Rozumie on i przyjmuje do wiadomości w szczególności, że nie należy opierać się na informacjach zawartych w Witrynie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia lub ewentualnych terapii medycznych bez porady pracowników służby zdrowia. Możliwe łącza „zewnętrzne” zamieszczone w Witrynie pozwalają Użytkownikowi na dostęp do informacji i innych uzupełniających źródeł dostępnych w Internecie lub na udostępnianie treści w portalach społecznościowych. BIOCODEX nie dysponuje środkami kontroli treści tych w pełni niezależnych stron podmiotów trzecich, nie może zatem ponosić odpowiedzialności za skutki dostępu do tych witryn podmiotów trzecich i ich treści.  
 1. Własność intelektualna
Witryna oraz wszystkie jej elementy składowe (takie jak marki, logotypy, teksty, fotografie, bazy danych itp.) są wyłączną własnością spółki BIOCODEX lub jej dostawców i są chronione przez przepisy francuskiego Kodeksu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści Witryny wyłącznie do celów prywatnych. Zabrania się powielania części lub w całości Witryny, lub dowolnego z jej elementów, na jakikolwiek nośnik i w jakiejkolwiek formie do innych celów, a w szczególności do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody spółki BIOCODEX.  
 1. Ochrona danych
Mając świadomość znaczenia ochrony danych osobowych BIOCODEX zobowiązuje się do przetwarzania danych Użytkownika wykorzystywanych w Witrynie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i francuską Ustawą w sprawie informatyki i swobód, ze zmianami. Użytkownik może skorzystać z witryny internetowej francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących obowiązującego prawodawstwa i swoich praw. Użytkownik może swobodnie przeglądać niniejszą Witrynę bez konieczności podawania informacji osobistych. Niemniej jednak może on otrzymać propozycję utworzenia konta klienta lub realizacji zamówienia w sklepie internetowym. Sklep internetowy Cel i legalność przetwarzania danych BIOCODEX udostępnia Użytkownikowi sklep internetowy, w którym może on zamawiać produkty będące w sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy: akceptacja przez Użytkownika Ogólnych warunków sprzedaży. Osoba, której dane dotyczą Każdy użytkownik Witryny, który chce zamówić produkty będące w sprzedaży. Przetwarzane dane osobowe  
Kategorie danych Okres przechowywania danych
Imię i nazwisko Adres e-mail Adres do faktury Adres dostawy Numer telefonu (opcjonalnie) Formularze zamówień (opcjonalnie, miejsce na uwagi własne może zawierać dane osobowe) 3 lata po zakończeniu relacji handlowej (np. po ostatnim zamówieniu, ostatnim kontakcie z klientem, ostatnim połączeniu Użytkownika itp.)
Dane karty płatniczej lub konta Paypal Dane niezachowywane (dane są przekazywane bezpośrednio odbiorcom związanym z przetwarzaniem płatności)
  Powyższe dane podaje Użytkownik. Są one niezbędne do realizacji zamówienia, chyba że wskazano inaczej. Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Odbiorcy danych  
Wewnętrzni Zewnętrzni
Osoby upoważnione w BIOCODEX: – osoby odpowiedzialne za przetwarzanie zamówień, – osoby odpowiedzialne za utrzymanie Witryny. Podwykonawcy odpowiedzialni za przetwarzanie płatności: –          PayZen –          PayPal Europe
Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską. Konto klienta Cel i legalność przetwarzania danych BIOCODEX pozwala Użytkownikowi stworzyć konto klienta, aby umożliwić mu subskrypcję biuletynu lub polecenie innej osoby. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą Każdy Użytkownik, który chce otrzymywać biuletyn na swój adres e-mail i/lub skorzystać ze zniżki, polecając inną osobę. Przetwarzane dane osobowe  
Kategorie danych Okres przechowywania danych
Adres e-mail Hasło dostępu 3 lata po zakończeniu relacji handlowej (np. po ostatnim zamówieniu, ostatnim kontakcie z klientem, ostatnim połączeniu Użytkownika itp.)
Powyższe dane podaje Użytkownik. Są one niezbędne do utworzenia konta klienta. Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Odbiorcy danych  
Wewnętrzni Zewnętrzni
Osoby upoważnione w BIOCODEX: – osoby odpowiedzialne za zarządzanie kontami klientów, – osoby odpowiedzialne za wysyłkę wiadomości e-mail z biuletynem, – osoby odpowiedzialne za utrzymanie Witryny. Brak
Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską. Program poleceń Cel i legalność przetwarzania danych BIOCODEX udostępnia Użytkownikowi system poleceń, pozwalając mu na skorzystanie ze zniżki na najbliższy zakup. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą Każdy Użytkownik, który chce polecić wybraną przez siebie osobę. Przetwarzane dane osobowe  
Kategorie danych Okres przechowywania danych
Imię i nazwisko polecającego Adres e-mail polecającego Imię i nazwisko osoby poleconej Adres e-mail osoby poleconej Opcjonalna wiadomość (nieobowiązkowa, miejsce na uwagi własne może zawierać dane osobowe) 3 lata po zakończeniu relacji handlowej (np. po ostatnim zamówieniu, ostatnim kontakcie z klientem, ostatnim połączeniu Użytkownika itp.)  
Powyższe dane podaje Użytkownik. Są one niezbędne do realizacji procesu polecenia, chyba że wskazano inaczej. Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Odbiorcy danych  
Wewnętrzni Zewnętrzni
Osoby upoważnione w BIOCODEX: – osoby odpowiedzialne za zarządzanie kontami klientów, – osoby odpowiedzialne za utrzymanie Witryny. Brak
Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską. Zarządzanie plikami cookie Czym są i do czego służą pliki cookie w informatyce? Plik cookie lub „ciasteczko” to niewielki plik tekstowy, który może zostać umieszczony na urządzeniu Użytkownika w trakcie przeglądania Witryny. Cel i legalność przetwarzania danych BIOCODEX wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczeń Użytkownika, do tworzenia statystyk dotyczących odbiorców i optymalizacji procesu przeglądania Witryny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy: akceptacja przez Użytkownika OWU. Niemniej jednak niektóre typy plików cookie nie wymagają zgody Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą Każdy Użytkownik Witryny. Typy plików cookie i sposoby zarządzania nimi Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania Witryny (na przykład, gdy dostęp do niektórych zasobów wymaga uwierzytelnienia Użytkownika). Inne funkcjonalności Witryny oparte są na usługach proponowanych przez osoby trzecie. Mogą one umieszczać na urządzeniu Użytkownika pliki cookie umożliwiające śledzenie jego procesu przeglądania i pozwalające im na dostarczanie mu ukierunkowanych informacji (często w celach reklamowych). Wykorzystanie tych plików wymaga uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika. Najnowsze wersje przeglądarek internetowych pozwalają na ustawianie parametrów zarządzania plikami cookie. Szczegółowe informacje Użytkownik może uzyskać od wydawcy swojej przeglądarki. Informacja w języku francuskim jest również dostępna na stronie CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser Jak dostosować ustawienia plików cookie w Witrynie? Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem BIOCODEX wyświetla w Witrynie pasek informujący o plikach cookies. Jest to obowiązkowy komunikat wymagany przez RODO, informujący Użytkownika o możliwym występowaniu plików cookie i ich zastosowaniu, oraz pozwalający mu wyrazić zgodę na pliki cookie lub swój sprzeciw wobec ich umieszczania. Niektóre pliki cookie są umieszczane na urządzeniu wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika. Użytkownik może zasięgnąć informacji dotyczących usług świadczonych przez osobę trzecią i o charakterze umieszczanych na urządzaniu plików cookie, wyrazić na nie zgodę lub swój sprzeciw wobec ich umieszczania w ogóle lub w odniesieniu do poszczególnych usług. Użytkownik może zmieniać swoje wybory w dowolnej chwili. Przetwarzane dane osobowe  
Kategorie danych Okres przechowywania danych
Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania Witryny Sesja Użytkownika
Pliki cookie do celów marketingowych lub statystycznych Do 13 miesięcy
Dane zebrane do celów marketingowych lub statystycznych (adres IP, typy przeglądarek i system operacyjny, data i godzina połączenia itp.) 3 lata po zakończeniu relacji handlowej (np. po ostatnim zamówieniu, ostatnim kontakcie z klientem, ostatnim połączeniu Użytkownika itp.)
Odbiorcy danych  
Wewnętrzni Zewnętrzni
Osoby upoważnione w BIOCODEX: – osoby odpowiedzialne za marketing, – osoby odpowiedzialne za utrzymanie Witryny. Podmioty trzecie będące odbiorcami plików cookie
Niektóre pliki cookie mogą przekazywać dane poza Unię Europejską:  
Kraj docelowy Warunki (RODO, art. 45, 46 i 47)
Stany Zjednoczone Privacy Shield
Uzyskiwanie zgody Wykorzystanie plików cookie innych niż niezbędne do działania Witryny wymaga zgody Użytkownika. Aby wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie: WYRAŻAM ZGODĘ Aby dowiedzieć się więcej, wyrazić zgodę lub sprzeciw wobec umieszczania plików cookie: DOSTOSUJ USTAWIENIA Bezpieczeństwo danych osobowych BIOCODEX dokłada wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, mając w szczególności na celu zapobieganie ich uszkodzeniu lub utracie bądź nieautoryzowanemu dostępowi do nich osób trzecich. Dostęp do konta klienta wymaga uwierzytelnienia przez Użytkownika za pomocą identyfikatora i hasła dostępu przyznanych w momencie zakładania konta. Zakładając konto, Użytkownik zobowiązuje się do stworzenia wystarczająco silnego hasła dostępu, które będzie regularnie zmieniał i którego nie będzie przekazywał stronom trzecim. BIOCODEX nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie konta Użytkownika w przypadku na przykład przywłaszczenia tożsamości. BIOCODEX korzysta w Witrynie z protokołu HTTPS. Jest to mechanizm bezpieczeństwa, który pozwala Użytkownikowi zweryfikować tożsamość strony internetowej, na którą wchodzi, dzięki certyfikatowi uwierzytelnienia wystawionemu przez organ trzeci o uznanej wiarygodności. Pozwala on również zapewnić poufność wszystkich danych wysyłanych przez Użytkownika, w szczególności informacji wprowadzanych w sklepie internetowym i uwierzytelnienia w Witrynie. Prawa osób fizycznych Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego obiegu tych danych1 Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu do danych i uzyskać kopie swoich danych, zażądać poprawienia lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub przenoszenia, bądź nie zgodzić się na ich przetwarzanie2. Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw3 lub uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania jego danych, kontaktując się z administratorem danych osobowych (ADO) spółki BIOCODEX: drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: dpo[at]biocodex.com, pocztą pod adresem: DPO BIOCODEX 7 avenue Gallieni 94250 GENTILLY Francja Jeżeli Użytkownik, który skontaktował się ze spółką BIOCODEX, uznał, że jego dane są nieprawidłowo przetwarzane, może złożyć skargę we francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL). 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. uchylające dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), francuska ustawa 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., ze zmianami (ustawa „Informatyka i swobody”). 2 Użytkownik może skorzystać ze strony internetowej francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL) w celu pozyskania szczegółowych informacji na temat obowiązującego prawodawstwa i swoich praw. 3 Użytkownik może korzystać z tych praw wyłącznie w odniesieniu do własnych danych i tylko po weryfikacji jego tożsamości. Aby złożyć wniosek dotyczący innej osoby, należy złożyć podpisane pełnomocnictwo oraz dokument potwierdzający tożsamość.