Algemene verkoopvoorwaarden

1 – Toepassingsgebied

Elke bestelling op de site www.stimium.com impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2 – Bestelling

De bestelling kan alleen op de Site worden geregistreerd als de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren.
De Klant kan zijn/haar winkelmandje te allen tijde tijdens het bestelproces wijzigen, tot de laatste bevestiging die het verkoopcontract tussen STIMIUM® en de klant zal formaliseren.
Na registratie van de bestelling zal een gedetailleerd bericht van ontvangst naar het e-mailadres van de Klant worden gestuurd. STIMIUM® beveelt de Klant aan om de informatie in deze orderbevestiging op papier of op de computer te bewaren.

3 – Verkoopprijs – Verkoopaanbiedingen

Prijzen zijn aangegeven in euro’s inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten.
De bijdrage aan de verzendkosten voor Nederland/België bedraagt:

  • € 3,50 voor elke bestelling van minder dan of gelijk aan € 49,99
  • Gratis verzending bij bestellingen vanaf € 50

Het totale bedrag dat de Klant verschuldigd is, wordt vermeld op de pagina Overzicht van de bestelling voordat hij/zij zijn/haar bestelling bevestigt.
STIMIUM® behoudt zich het recht voor om verkoopaanbiedingen uit te voeren gedurende specifieke periodes.

5 – Betaling

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro’s.
De prijs is betaalbaar in contanten bij de bestelling, per creditcard, met uitsluiting van elk ander betaalmiddel.
Betaling per creditcard is volledig beveiligd door het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) dat alle gegevens met betrekking tot de creditcard codeert, die niet vrij op het internet circuleren. Ze blijven volledig onbekend voor STIMIUM®. Bovendien worden de bankgegevens die door de Klant zijn verstrekt bij het plaatsen van de bestelling (kaartnummer, geldigheidsdatum, cryptogram) niet opgeslagen op de servers van STIMIUM®.

6 – Levering

De Klant heeft de keuze om thuis of op een ander door de Klant aangegeven adres in Nederland/België te worden afgeleverd.
De verkoper gaat ermee akkoord om de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren, om het pakket na ontvangst en verwerking van de bestelling, en dit binnen een gemiddelde van 3 werkdagen en binnen een maximum van 10 werkdagen na de bevestiging van de bestelling.
Als de bestelde producten niet binnen 30 dagen worden geleverd nadat de Klant de bestelling heeft verzonden, om elke andere reden dan overmacht, kan de verkoop worden geannuleerd op schriftelijk verzoek van de Klant. De door de Klant betaalde bedragen worden onverwijld aan hem/haar terugbetaald, met uitsluiting van eventuele compensatie of inhouding.

7 – Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, hebt u een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen in de volgende omstandigheden: Om hygiënische redenen zal het openen van de producten, waardoor ze ongeschikt worden voor verdere verkoop, elk product dat is geopend, beschadigd of waarvan de originele verpakking is beschadigd, niet worden terugbetaald, geretourneerd of geruild. De verkoper behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren die niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.
Het adres waarnaar het product moet worden teruggestuurd, is:
Biocodex- Stimium
Logistique – service réception (logistiek – ontvangstservice)
1 avenue Blaise Pascal
BP 10753
60007 Beauvais cedex Frankrijk

Verwijzingen naar “port betaald door de geadresseerde” worden geweigerd.
De verzendkosten bij een retourzending dienen volledig door de Klant te worden betaald.
Geretourneerde producten worden terugbetaald met een tegoed op de creditcard van de klant, na ontvangst van de geretourneerde producten en niet later dan veertien (14) dagen.

10 – Wettelijke garanties

De Klant dient de staat van de geleverde producten te controleren.
De Klant geniet van de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie van verborgen gebreken in overeenstemming met artikel 1648 en volgende van het Burgerlijk Wetboek evenals artikel L.211-4 en volgende van de Wet van Consumentenbescherming.
Als hij/zij wil optreden onder de wettelijke garantie van overeenstemming:

  • heeft de Klant een termijn van twee jaar vanaf levering van het eigendom om te handelen;

  • kan de Klant kiezen tussen het herstellen of vervangen van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden bepaald in artikel L. 211-9 van de Wet van Consumentenbescherming;

  • is de Klant vrijgesteld van het aantonen van het bewijs van het gebrek aan conformiteit van het handelswaar gedurende de zes maanden na de levering van het handelswaar.

De Klant kan de garantie toepassen op verborgen gebreken van het verkochte, in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.
STIMIUM® garandeert alleen de conformiteit van zijn producten tot de vervaldatum (DLC) of de datum voor het beste gebruik (DLUO) die op elke verpakking staat vermeld en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de degradatie ervan na overschrijding van deze datum.

11 – Verantwoordelijkheid – Overmacht

STIMIUM® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van internet, zoals snelheid van toegang en raadpleging van de site, verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking of ontoegankelijkheid van de dienst.
Die tot gevolg hebben de annulering van de contractuele verplichtingen van STIMIUM® de toevallige zaken of overmacht, dat wil zeggen elke onvoorzienbare, onweerstaanbare en externe gebeurtenis zoals gedefinieerd door de verordening of de rechtbanken.

12 – Bescherming van persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonlijke gegevens met betrekking tot klanten die noodzakelijk zijn voor het beheer van bestellingen (identificatie, bestelling en verwerking, het maken van contact), kunnen het onderwerp zijn van een geautomatiseerde verwerking door BIOCODEX. Aangezien het aldus gevormde computerdossier niet wordt verhuurd of verkocht, is de informatie over de Klant strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het interne gebruik van BIOCODEX.
In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, kan de klant op elk moment gebruik maken van zijn recht op toegang en een exemplaar van zijn gegevens verkrijgen. gegevens, verzoeken om rectificatie of uitwissing, de beperking van de behandeling of de overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen, zich verzetten tegen de behandeling. Om zijn/haar uit richt uit te oefenen3 of voor vragen over de verwerking van zijn/haar gegevens, kan de Gebruiker contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van BIOCODEX, elektronisch: dpo[apenstaartje]biocodex, of per post: DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Frankrijk.
Als hij/zij na contact met BIOCODEX vindt dat zijn/haar rechten op zijn gegevens niet worden gerespecteerd, kan de Klant een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL).

13 – Nieuwsbrief (newsletter)

Als de Klant dit accepteert tijdens het aanmaken van zijn account of later op enig moment, zal hij promotionele aanbiedingen ontvangen via de nieuwsbrief. De Klant heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven door te schrijven naar contact@stimium.com of BIOCODEX – STIMIUM®, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly – Frankrijk, met vermelding van zijn achternaam, voornaam, post- en e-mailadres en klantnummer, of door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

14 – Toepasselijk recht, jurisdictie en bemiddeling

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.
Bemiddeling bij consumentengeschillen: in overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving betreffende “het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen”, heeft de klant het recht om de door STIMIUM® voorgestelde bemiddelingsdienst kosteloos te gebruiken, indien er bij een geschil tussen de consument en STIMIUM® geen minnelijke oplossing is gevonden nadat de consument zich tot STIMIUM® heeft gewend. De aldus voorgestelde mediator “consumptiewet” is MEDICYS.
Deze mediator kan worden bereikt via:

  • elektronisch: www.medicys.fr

  • post: MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs – Frankrijk

15 – Volledigheid

Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, kan dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere algemene voorwaarden, de voorwaarde die als ongeldig of niet-toepasselijk wordt beschouwd en wordt vervangen door een zo goed mogelijke bepaling.