ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1 – Preambule

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopvoorwaarden” genoemd) zijn bedoeld om de voorwaarden voor het beschikbaar stellen en het gebruik van de inhoud en diensten van de website www.stimium.com (hierna te noemen: de “Site”) tussen het bedrijf BIOCODEX SAS (hierna “BIOCODEX” genoemd) en de gebruiker (hierna “de Gebruiker” genoemd).

Toegang tot de Site en de inhoud ervan, evenals het gebruik van de diensten aangeboden door de Site, impliceert acceptatie zonder voorbehoud van deze Verkoopvoorwaarden door de Gebruiker. De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd. De Gebruiker wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen.

2 – Wettelijke vermeldingen

Uitgever

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Frankrijk

 

contact[apenstaartje]stimium.com

+33 (0)1 41 24 30 00

Directeur van de publicatie: De heer Jean-Marie LEFEVRE, CEO

BIOCODEX is een vereenvoudigd naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 4.284.000, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister onder nummer 562 064 600 R.C.S. CRETEIL, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op het hierboven vermelde postadres. Intracommunautair btw-nummer: FR35562064600.

Hosting

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Frankrijk

Tél. : +33 (0)1 41 24 30 00

3 – Doel van de Site en toegang tot de diensten

Het doel van de Site is het presenteren en promoten van voedingssupplementen van het merk STIMIUM®.

De Site is overal en voor elke Gebruiker toegankelijk met een internetverbinding. Alle kosten die worden gemaakt om toegang te krijgen tot de Site (hardware, software, internetverbinding, etc.) vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Site geeft de Gebruiker toegang tot de volgende diensten:

  • algemene informatie over de producten en de sportambassadeurs van het merk;
  • informatie over aankomende evenementen;
  • de lijst met detailhandelaren;
  • toegang tot de online winkel;

De Gebruiker kan een klantaccount aanmaken. In dit geval zal hij of zij zich op de Site moeten authentiseren met een persoonlijke login en wachtwoord. Er dient echter te worden opgemerkt dat de Klantenaccount niet verplicht is om door de Site te browsen of om bestellingen te plaatsen.

BIOCODEX implementeert alle middelen waarover het beschikt om een goede toegang tot de Site en zijn diensten te waarborgen. Dit vormt echter een verplichting van middelen en niet van resultaat: daarom verbindt de gebruiker zich ertoe geen aanspraak te maken op enige schadevergoeding van BIOCODEX en zijn leveranciers, in het geval de Site niet beschikbaar is wanneer hij of zij er toegang toe wil hebben.

Toegang tot de Site en haar diensten kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, worden opgeschort of worden gewijzigd, vanwege onderhoud of voor welke andere reden dan ook.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om BIOCODEX elektronisch te contacteren door gebruik te maken van het e-mailadres contact apenstaartje]stimium.com dat ter beschikking is gesteld.

4 – Verantwoordelijkheden

BIOCODEX streeft ernaar om kwaliteit en geverifieerde informatie te bieden. De informatiebronnen kunnen echter niet volledig worden gegarandeerd.

Het nemen van een voedingssupplement mag geen vervanging zijn voor een gevarieerde en uitgebalanceerd voeding en een gezonde levensstijl.

Alle informatie op de Site met betrekking tot welzijn wordt uitsluitend ter informatie en in het algemeen gepresenteerd. Deze informatie claimt niet alle aspecten van welzijn en voeding te omvatten. De Gebruiker gebruikt de Site op eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij erkent en aanvaardt in het bijzonder zich niet te baseren op de informatie die het bevat om beslissingen te nemen met betrekking tot zijn/haar gezondheid of mogelijke medische behandeling zonder de mening van een arts.

De mogelijke aanwezigheid van “uitgaande” links op de Site geeft de Gebruiker toegang tot informatie en andere aanvullende bronnen die beschikbaar zijn op het internet, of bronnen die gedeeld kunnen worden op sociale netwerken. BIOCODEX beschikt niet over middelen om de inhoud van deze volledig onafhankelijke sites van derden te controleren en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van toegang tot deze sites van derden en hun inhoud.

5 – Intellectuele eigendom

De Site, evenals alle elementen (zoals handelsmerken, logo’s, teksten, foto’s, databases, enz.) zijn het exclusieve eigendom van BIOCODEX of haar leveranciers en zijn onderworpen aan bescherming door het Frans wetboek van intellectuele eigendom.

De Gebruiker stemt ermee in om de inhoud van de Site in een strikte privé-omgeving te gebruiken. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de Site of een onderdeel ervan, op welk medium dan ook en in welke vorm dan ook, voor andere doeleinden en in het bijzonder voor commerciële doeleinden, zonder de schriftelijke toestemming van BIOCODEX, is verboden.

6 – Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens, verbindt BIOCODEX zich ertoe dat de verwerking van gegevens betreffende de Gebruiker op de Site in overeenstemming is met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD) en de gewijzigde Franse wet van gegevensbescherming. De Gebruiker kan naar de website van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) gaan voor meer informatie over de huidige regelgeving en zijn/haar rechten.

De Gebruiker mag vrijelijk op deze Site browsen zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Het kan echter nodig zijn om via de online winkel een klantaccount aan te maken of een bestelling te plaatsen.

Online winkel

Onderwerp en wettigheid van de behandeling

BIOCODEX stelt de Gebruiker een online winkel ter beschikking waarmee deze bestellingen kan plaatsen voor de producten die te koop worden aangeboden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst: de aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden door de Gebruiker.

Personen op wie dit van toepassing is

Elke Gebruiker van de Site die producten wil kopen die te koop worden aangeboden.

Verwerkte persoonsgegevens

 

Gegevenscategorieën

De duur waarop deze bewaard worden

Naam en voornaam

E-mailadres

Factuuradres

Bezorgadres

Telefoonnummer (facultatief)

Opmerkingen in de bestelling (optioneel, vrij tekstvak dat persoonlijke gegevens kan bevatten)

3 jaar na het einde van de commerciële relatie (voorbeelden: laatste bestelling, laatste contact met de klant, laatste login van de gebruiker, enz.)

Creditcard- of Paypal-accountgegevens

Wordt niet bewaard (gegevens worden rechtstreeks naar de ontvangers gestuurd door de verwerking van de betalingen)

De bovenstaande gegevens worden ingevuld door de Gebruiker. Tenzij anders vermeld, zijn deze verplicht opdat de bestelling wordt uitgevoerd.

De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

Ontvangers van de gegevens

 

Intern

Extern

Bevoegde personen van BIOCODEX:

– die verantwoordelijk zijn voor de orderafhandeling

– die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Site

Toeleveranciers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de betalingen:

–          PayZen

–          PayPal Europe

Er vindt geen overdracht van gegevens buiten de Europese Unie plaats.

Klantaccount

Onderwerp en wettigheid van de behandeling

BIOCODEX biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken, zodat hij/zij zich kan abonneren op de newsletter of een andere persoon kan sponsoren.

De wettelijke basis van de verwerking is de toestemming van de Gebruiker.

Personnes concernées

Elke Gebruiker die de newsletter wenst te ontvangen op zijn/haar e-mailadres en/of van een korting profiteert door een andere persoon te sponsoren.

Verwerkte persoonsgegevens

 

Gegevenscategorieën

De duur waarop deze bewaard worden

E-mailadres

Wachtwoord

3 jaar na het einde van de commerciële relatie (voorbeelden: laatste bestelling, laatste contact met de klant, laatste login van de gebruiker, enz.)

De bovenstaande gegevens worden ingevuld door de Gebruiker en zijn verplicht voor het creëren van een klantaccount.

De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

Ontvangers van de gegevens

 

Intern

Extern

Bevoegde personen van BIOCODEX:

– die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van klantaccounts

– die verantwoordelijk zijn voor de mailingnieuwsbrief

– die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Site

Geen

Er vindt geen overdracht van gegevens buiten de Europese Unie plaats.

Sponsoring

Onderwerp en wettigheid van de behandeling

BIOCODEX biedt de Gebruiker een sponsoringssysteem, waardoor hij/zij kan profiteren van een korting op zijn/haar volgende aankoop.

De wettelijke basis van de verwerking is de toestemming van de Gebruiker.

Personen op wie dit van toepassing is

Elke Gebruiker die een persoon van zijn keuze wenst te sponsoren.

Verwerkte persoonsgegevens

 

Gegevenscategorieën

De duur waarop deze bewaard worden

Naam en voornaam van de sponsor

E-mailadres van de sponsor

Naam en voornaam van de voorgedragen vriend(in)

E-mailadres van de voorgedragen vriend(in)

Optioneel bericht (optioneel, vrij tekstvak dat persoonlijke gegevens kan bevatten)

3 jaar na het einde van de commerciële relatie (voorbeelden: laatste bestelling, laatste contact met de klant, laatste login van de gebruiker, enz.)

 

De bovenstaande gegevens worden ingevuld door de Gebruiker. Tenzij anders vermeld, zijn deze verplicht om de sponsoring te maken.

De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

Ontvangers van de gegevens

 

Intern

Extern

Bevoegde personen van BIOCODEX:

– die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van klantaccounts

– die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Site

Geen

Er vindt geen overdracht van gegevens buiten de Europese Unie plaats.

Beheer van cookies

Wat is een computer-cookie en waar is het voor?

Een computer “cookie”, of een getuige van een verbinding, is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op de terminal van de Gebruiker tijdens het browsen op de Site.

Onderwerp en wettigheid van de behandeling

BIOCODEX maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, om publieksstatistieken te maken en om het browsen op de Site te optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering van een overeenkomst: de aanvaarding van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden door de Gebruiker. Niettemin zijn bepaalde soorten cookies onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker.

Personen op wie dit van toepassing is

Iedere Gebruiker van de Site.

Welke soorten cookies en hoe deze te beheren?

Bepaalde cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de Site (bijvoorbeeld wanneer toegang tot bepaalde bronnen vereist dat de Gebruiker wordt geverifieerd). Andere functies van de Site zijn afhankelijk van diensten die worden aangeboden door derden die op de terminal van de Gebruiker cookies kunnen deponeren die het browsen kunnen volgen, om de Gebruiker zo gerichte informatie te sturen (vaak voor reclamedoeleinden) . Het gebruik hiervan vereist de voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

Met recente internetbrowsers kunt u het cookiebeheer instellen. Voor meer informatie kan de Gebruiker de editor van zijn browser raadplegen. Informatie is ook beschikbaar op de website van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Hoe cookies op de site in te stellen?

In overeenstemming met de geldende regelgeving toont BIOCODEX op de Site een “cookie-banner”.

De cookie-banner is een verplicht mechanisme, vereist door de RGPD, om de Gebruiker te informeren over de mogelijke aanwezigheid van cookies en de Gebruiker de mogelijkheid te geven om deze te accepteren of te weigeren.

Sommige cookies worden alleen gedeponeerd als de Gebruiker daarmee instemt. Hij/zij kan informatie inwinnen over de service van derden en de aard van de cookies die worden gedeponeerd, deze cookies wereldwijd of service per service te accepteren of te weigeren.

  • De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar keuzes herzien.

 

Verwerkte persoonsgegevens

 

Gegevenscategorieën

De duur waarop deze bewaard worden

Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Site

Gebruikerssessie

Cookies voor marketing of statistieken

Maximaal 13 maanden

Gegevens die verzameld worden voor marketingdoeleinden of statistische doeleinden (IP-adres, browser- en besturingssysteemtypes, datum en tijd van verbinding, enz.)

3 jaar na het einde van de commerciële relatie (voorbeelden: laatste bestelling, laatste contact met de klant, laatste login van de gebruiker, enz.)

Ontvangers van de gegevens

 

Intern

Extern

Bevoegde personen van BIOCODEX:

– zijn verantwoordelijk voor de marketing

– die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Site

Externe organisaties die cookies ontvangen

Sommige cookies kunnen gegevens buiten de EU doorsturen:

 

Land van bestemming

Voorwaarden (GDPR-artikelen 45, 46, 47)

Verenigde Staten

Privacy Shield

Verzameling van toestemming

Het gebruik van cookies anders dan nodig voor de werking van de Site vereist de toestemming van de Gebruiker.

Om alle cookies te accepteren:

ALLES ACCEPTEREN

Om meer te weten te komen over de gebruikte cookies, om cookies te accepteren of te weigeren:

INSTELLEN

Veiligheid van persoonsgegevens

BIOCODEX neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te vrijwaren en heeft met name tot doel te voorkomen dat deze worden vervormd of beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Toegang tot het klantaccount vereist dat de Gebruiker zich authentiseert met behulp van zijn/haar persoonlijke login en wachtwoord die zijn toegekend op het moment van het aanmaken van zijn/haar account. In dit geval gaat de Gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar wachtwoord voldoende sterk is, dat het regelmatig wordt gewijzigd en dat het in geen geval wordt doorgegeven aan derden. BIOCODEX wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot een frauduleus gebruik van de account van de Gebruiker, in het geval van bijvoorbeeld identiteitsdiefstal.

BIOCODEX maakt gebruik van het HTTPS-protocol op de Site. Dit beveiligingsmechanisme stelt de Gebruiker in staat om de identiteit van de website waartoe hij/zij zich toegang verschaft, te verifiëren door middel van een authenticatiecertificaat dat is afgegeven door een derde autoriteit die bekend staat om zijn betrouwbaarheid. Het zorgt ook voor de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens die door de Gebruiker worden verzonden, inclusief informatie die is ingevoerd in de online winkel en authenticatie op de Site.

Rechten van personen

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens1, kan de Gebruiker op elk moment zijn recht van toegang uitoefenen en een kopie verkrijgen van gegevens betreffende hem/haar, verzoeken om rectificatie of uitwissing, verzoeken om de beperking van de verwerking of de overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens of zich verzetten tegen de verwerking2.

Om zijn/haar rechten uit te oefenen3 of voor vragen over de verwerking van zijn/haar gegevens, kan de Gebruiker contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van BIOCODEX:

  • elektronisch: dpo[apenstaartje]biocodex.com

  • via postadres: DPO BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Frankrijk

Als hij/zij na contact met BIOCODEX vindt dat zijn/haar rechten op zijn gegevens niet worden gerespecteerd, kan de Gebruiker een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL).

 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)), Franse wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd ( wet “Informatique et Libertés”).

2 De Gebruiker kan de website van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) raadplegen voor meer informatie over de huidige regelgeving en zijn/haar rechten.

3 De uitoefening van de rechten heeft alleen betrekking op de gegevens van de Gebruiker en kan alleen worden uitgevoerd na verificatie van zijn/haar identiteit. Een ondertekende machtiging en een identiteitsbewijs zijn vereist om een aanvraag voor een andere persoon te onderzoeken.